forsíða
Koyring í kolonnu
Winter Storage
Bathing your bike
Pre-Ride Checklist
Maintenance
                                        
 
 
Koyring í kolonnu

1) Indtag en zig-zag formation fra starten. Denne formation holdes under hele turen.

2) Find din plads i kolonnen. Den valgte plads er din og den blivende plads frem til næse stop.

3) Kører du fx "venstremand" bliver du ved med at holde dig i venstre side af vognbanen. Hold hele tiden din bane - også i sving og kryds - "snit" aldrig hjørnerne - og lad være med at slingre fra side til side eller ligge i midten af kolonnens to rækker.

4) Overhal aldrig forankørende i din række.

5) Hold passende afstand til forankørende i samme spor.
Tommelfingerregel: Afstand til forankørende i samme række i meter er halvdelen af den kørte hastighed.

Eksempler:
Kører man 40 km/t skal afstanden være 20 meter.
Kører man 60 km/t skal afstanden være 30 meter.
Kører man 80 km/t skal afstanden være 40 meter.

6) Er der en kører som falder fra under kørslen, kør da op på hans/hendes plads dvs., man rykker op og "venstremænd" forbliver "venstremænd" og "højremænd" bliver også ved med at være "højremænd".

7) Kryds aldrig/skift aldrig række da det giver en masse uro og der er en meget stor fare for, at der opstår forvirring og farlige situationer.

8) Ved indgang til rundkørsler: Her bliver man på sin plads i rækken og kører med en afpasset fart ind i denne dvs. du bruger den del af vejbanen som du også kører på ved lige vejstrækninger.

9) Ved udkørsel til anden vej eller i kryds hvor der stoppes, rykker kolonnen sammen således at der er en motorcykels længde til den forankørende. Ved igangsætning indtages den samme formation som før.

10) Ved kørsel på smalle veje: Her kan det være nødvendigt, at man kører i enkelt kolonne, front køreren trækker ind i højre vejbane del og resten af kolonnens venstre række følger efter (her skal udvises stor forsigtighed) dvs. V mand kører ind foran bagved kørende H-kører og alle befinder sig nu i højre vejbane halvdel, når forholdene igen er til dette indtages igen zig-zag formation dette bestemmes ligeledes frontkøreren ved, at han placerer sig hvor han var ve kolonnens start.

11) Det er altid frontkøreren der bestemmer (ligger altid yderst til venstre på egen vejbane) han bestemmer fart og rute, og man følger altid med såfremt det ikke er i strid med færdselsloven.

12) Den forankørende er altid ansvarlig for, at den bagved kørende er med, sænk om nødvendig farten (dette gælder dog ikke ved frafald, her er det sidste mand i kolonnen der tager kontakt til ham).

13) Ved bagfra kommende udryknings køretøjer er det sidste mand i kolonnen der trækker ind i højre vejbane del, denne manøvre breder sig opad i rækken.

14) Hastigheden forrest i kolonnen er mest rolig og langsomst, dvs. er man usikker eller ny i at køre kolonne, er det her man placerer sig. Omvendt hvis man kan lide en mere kvik kørsel er det bagerst i kolonnen man skal placere sig. Uanset hvor man befinder sig skal man altid køre med skærpet opmærksomhed, da det ikke er ufarligt at køre på denne måde.

KOLONNEREGLER BØR LÆRES UDENAD
 
[Aftur]
 
                                        
 
Heimasíðuloysnin er veitt av Formula